Транспорт в страната и чужбина
Изкупуване и реализация на вторични суровини

ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ За ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

До

Кмета на Община Мездра

г-н Иван Аспарухов     

 

 

 

Отговор на подадено възражение

срещу инвестиционно предложение

 

от Николай Свободанов Петров,

управител на „Никсметал Груп” ЕООД, гр. Ботевград

 

 

   Уважаеми г-н Аспарухов,

Запознах се с изпратеното ми възражение, подадено от жители на квартал 101 в гр. Мездра.

   Уведомявам Ви, че опасенията на жителите са неоснователни и безпочвени, поради ред причини:

Недвижимият имот, на територията на който ще бъде обособена площадка за временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали и излезли от употреба МПС, генерирани от бита и промишлеността се намира в Промишлената зона на гр. Мездра. Освен това на територията му вече е съществувал пункт за изкупуване на вторични суровини, като срещу дейността му не са подавани сигнали за нарушения и към момента изразяваме намерение и желание дейността да бъде възстановена, с оглед осигуряване на спокойствие на гражданите и опазване чистотата на града.

   Изкупуването на отпадъците от черни и цветни метали, генерирани от бита има за цел стимулирането на гражданите да предават ненужните им метали, пластмаса, найлон, хартия, ПВЦ и ПЕТ бутилки, а не да бъдат изхвърляни безразборно на нерегламентирани места в града и околностите. Това от своя страна ще предотврати образуването на сметища и замърсяване на въздуха (тъй като е публична тайна, че всичко изхвърлено се пали). Изкупуването на вторичните суровини в значителна степен ще подобри чистотата на града.

   Посредством изкупуването на излезли от употреба МПС ще бъдат освободени паркингите и тротоарите в града от изоставени, бракувани и повредени автомобили, което ще допринесе за по-лесно придвижване на пешеходците, както и за движението на автомобилите.

   Във възражението се изразяват опасения, че тъй като транспортният достъп до пункта ще се осъществява от съществуващата улична мрежа, с която граничи имота – ул. „Ал. Стамболийски”, а на нея е изградена спортна площадка, която ежедневно се използва за игра, както и че ще бъде изградена алея с обособени места за отдих, то преминаването на тежкотоварни превозни средства, превозващи отпадъци крие сериозен риск за децата от квартала.

   Г-н Аспарухов, уведомявам Ви, че притесненията на жителите от квартал 101 са напълно неоснователни. Извозването на отпадъците ще се извършва със специализирани и обезопасени автомобили, с което не се застрашава живота и здравето на живущите в района. От друга страна извозването на отпадъците ще се осъществява само през работни дни, в работно време. Не считам, че това ще обезпокои живущите в района и ще подложи децата им на риск. Водачите на товарните автомобили спазват правилата за движение по пътищата и шофират с особено внимание в районите, в които биха пресичали деца, а именно в близост до спортни площадки. Още повече, че ул. „Ал. Стамболийски” е част от съществуваща улична мрежа на гр. Мездра и по нея се движат и други автомобили и то не само в работните дни.

 

 

 

 

                                                                   С Уважение,

                                                                  Николай Свободанов Петров

                                                                 (управител на „Никсметал Груп” ЕООД)

 

 

 

 

         05.05.2021г.

 

 

Share
Total Page Visits: 495 - Today Page Visits: 2