bazaФирмата развива различни дейности:

  • Управление на отпадъците от черни и цветни метали, пластмаси, хартия
  • Разкомплектоване на Излезли от Употреба Моторни Превозни Средства
  • Реализация на вторични суровини
  • Транспорт в страната и чужбина
  • Отчисляване на излезли от употреба МПС в КАТ
  • Продажба на авточасти втора употреба
  • Сервизна дейност, пътна помощ
  • Услуги със специализирана техника