ИНФОРМАЦИЯ За ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ     […]
Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№26.00-82/16.02.2021 г.   …във връзка с разширение на инвестиционните намерения и възстановяване […]
Заповядайте в Заведението за бързо хранене в Бензиностанцията  на адрес: България Ботевград, 2140,   ул. Цар Иван […]
Адрес: България Ботевград, 2140,   ул. Цар Иван Шишман     За актуалните цени и адреса кликни […]
  В момента се строи новия логистичен център в база 2 в Ботевград    
  В базата ни в Ботевград функционира офис на Спиди           
 В ход е изграждане на ТИР паркинг, който ще бъде завършен до края на месеца     […]