ИНФОРМАЦИЯ За ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ     […]
Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№26.00-82/16.02.2021 г.   …във връзка с разширение на инвестиционните намерения и възстановяване […]
Заповядайте в Заведението за бързо хранене в Бензиностанцията  на адрес: България Ботевград, 2140,   ул. Цар Иван […]
 В ход е изграждане на ТИР паркинг, който ще бъде завършен до края на месеца     […]